Wciągarki elektryczne

 

Wciągarki elektryczne

 

Wciągarki czy wciągniki

Wciągniki potocznie nazywane są wciągarkami. Istnieje jednak pewna różnica pomiędzy tymi urządzeniami.


WCIĄGNIK - cięgnik, którego obudowa mechanizmu podnoszenia stanowi jego konstrukcję nośną.

WCIĄGARKA - cięgnik w którym zespół mechanizmów jest zabudowany na odrębnej konstrukcji nośnej, którą stanowić może rama: stała, przesuwna lub przejezdna.

Dla uzupełnienia podać należy definicję cięgnika.

CIĘGNIK - dźwignica pracująca w ruchu przerywanym; przeznaczona do przemieszczania ładunków w pionie, lub w pionie i poziomie w jednej płaszczyźnie pionowej; w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia za pomocą elementu chwytnego zawieszonego na cięgnach.


Wciągniki (wciągarki) znajdują zastosowane w zakładach produkcyjnych i warsztatach różnych branż i gałęzi przemysłu. Wciągniki służą do podnoszenia, przenoszenia i przeciągania ładunków w płaszczyźnie poziomej i pionowej.


Wciągniki (wciągarki) należą do urządzeń dźwignicowych, które stanowią grupę urządzeń transportu bliskiego UTB. Zastosowanie wciągników eliminuje do minimum pracę ręczną przy operacjach transportowo-przeładunkowych, zwiększa wydajność pracy na stanowiskach produkcyjnych, serwisowych i montażowych oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy


Wciągniki zapewniają bezpieczeństwo pracy, ponieważ podlegają obowiązkowej konserwacji przez uprawnionych konserwatorów, a także w znaczącej większości podlegają kontroli i badaniu technicznemu przez UDT na etapie dopuszczenia do stosowania i eksploatacji. Poza tym wciągniki posiadają odpowiednie dokumenty i certyfikaty, które potwierdzają zgodność ich wykonania z obowiązującymi przepisami i normami.


Podział wciągarek

Wciągarki ze względu na rodzaj zastosowanego napędu, dzielimy na:


  • wciągarki ręczne - znajdują zastosowanie do przemieszczania lżejszych ładunków na niewielkie odległości,
  • wciągarki elektryczne - najczęściej stanowią element większego urządzenia dźwignicowego jakim jest żuraw stacjonarny, suwnica, wciągarka bramowa,

Wciągarki można podzielić także na:


  • wciągarki linowe
  • wciągarki łańcuchowe

Wciągarki elektryczne linowe

Elektryczne wciągniki linowe są idealnym rozwiązaniem w pracach przeładunkowych. Dostępne na rynku urządzenia tego typu produkowane są w wersjach stacjonarnych, czyli bez możliwości przemieszczania, oraz w wariantach z wózkiem jednym, który porusza się po torze jezdnym.

Przykładem wciągnika elektrycznego linowego jest WELE-1,0T - wciągnik o udźwigu 1000 kg


Wciągarki elektryczne łańcuchowe

Elektryczne wciągniki łańcuchowe mogą być montowane jako urządzenia stacjonarne lub poruszające się po torze jezdnym. Istnieje również możliwość ich zainstalowania na haku montażowym. Zasilane mogą być prądem jedno- lub trójfazowym.

Przykładem wciągnika elektrycznego łańcuchowego o udźwigu 500 kg jest wciągnik EH502/ ET05-0,5T


Wciągniki ręczne linowe i łańcuchowe

Wciągniki o napędzie ręcznym znajdują zastosowanie przy przeciąganiu, podnoszeniu i opuszczaniu ładunków. Są idealnym rozwiązaniem przy transporcie podczas prac montażowych i remontowych. Mogą być wykorzystywane do przemieszczania ładunków w pionie, jak i w poziomie. Podnoszenie i opuszczanie we wciągnikach łańcuchowych odbywa się za pomocą przeciąganego łańcucha lub dźwigni z ergonomiczną rączką. Dzięki prostej obudowie konserwacja i okresowe przeglądy tych wciągników przebiegają bardzo sprawnie.Wciągarki elektryczne linowe | Wciągarki bramowe | Wciągarki elektryczne łańcuchowe | Suwnice